top of page

Webbplatspolicy

Kontorsskrivbord

Nedan ser du användarvillkor för webbplatsen. Vid frågor ber vi dig kontakta oss via e-post till info@mitru.se.

1. WEBBPLATSEN OCH DESSA VILLKOR

Denna webbplats ägs och drivs av Mitru Group AB (”Mitru”).

Dessa användarvillkor gäller för allt ditt användande av webbplatsen. Genom att besöka, använda och ha åtkomst till webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till de vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

Användare förbinder sig även att inte kränka svensk lag vid användandet av webbplatsen.

2. ÄNDRING AV WEBBPLATS OCH ANVÄNDARVILLKOR

För att förbättra din användning av denna webbplats kan Mitru komma att göra ändringar. Mitru förbehåller sig rätten att utan föregående upplysning göra förbättringar, förändringar, tillägg eller ta bort information från webbplatsen.

Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i dessa användarvillkor. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen efter att sådana ändringar har publicerats, accepterar du ändringarna.

3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll på webbplatsen ägs, om inte annat anges, av Mitru. Webbplatsens innehåll är i alla avseenden skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges inte vid något tillfälle rätt att använda webbplatsens innehåll på annat sätt än i enlighet med användarvillkoren.

När inte annat anges kräver reproduktion, publicering, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet på webbplatsen Mitrus föregående skriftliga godkännande. Undantag görs för tillfällig lagring på dator eller utskrift för enskilt personligt bruk enligt upphovsrättslagen (1960:729).

Även användandet av varumärket och logotyper som förekommer på webbplatsen förutsätter Mitru eller i förekommande fall annan berörd rättighetsinnehavares föregående skriftliga godkännande. Mitru godkänner ej spindling (sk crawling) av siten.

4. HYPERLÄNKAR

Mitrus webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbsidor vilka ägs och tillhandahålls av tredje man. Användandet av sådana länkar innebär att du lämnar Mitrus webbplats. Mitru råder inte i något avseende över utformningen av, eller kan påverka innehållet på, webbsidor vilka tillhandahålls av tredje man. Följaktligen bär Mitru inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor. Att Mitru tillhandahåller sådana länkar innebär inte att Mitru ställer sig bakom den information, produkt eller tjänst som erbjuds via en hyperlänk. Eftersom Mitru inte heller ansvarar för hantering och sekretess av din personliga information på dessa sidor rekommenderar Mitru dig att läsa de villkor som är tillämpliga för användningen av webbplatsen i fråga. Användningen av sidor tillhandahållna av tredje man sker uteslutande på användarens egen risk.

5. INNEHÅLL SKAPAT AV WEBBPLATSANVÄNDARE

Mitru kan ge användaren möjlighet publicera eller ladda upp innehåll på webbplatsen.Genom att ladda upp, publicera eller på annat sätt skapa innehåll medverkar du till att skapa innehåll på webbplatsen för vilket du själv bär fullt eget ansvar och som du som användare kan komma att ställas till svars för.

Användare förbinder sig att hålla Mitru skadelöst och bekräftar att publicerat innehåll inte kränker tredje mans rätt, såsom upphovsrätt etc. Mitru tar inte på något sätt ansvar för sådant innehåll som skapats av webbplatsens användare.

Mitru förbehåller sig en oinskränkt rätt att efter eget gottfinnande helt eller delvis avlägsna sådant innehåll som skapats av webbplatsens användare och som riskerar att helt eller delvis strida mot svensk lag eller som av Mitru kan bedömas som olämpligt, stötande, vulgärt, oansenligt eller oanständigt eller som i något annat avseende riskerar att medföra skada för Mitru, någon av våra anställda eller Mitrus samarbetspartners. Mitru förbehåller sig rätten att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra missbruk och andra skadliga åtgärder. Användare äger rättigheterna till materialet men upplåter det till Mitru, samt ger rätt att utan kostnader och begränsningar fritt använda material som publicerats av användare på webbplatsen på obegränsad tid.

6. ANSVARSBEGRÄNSNING

Mitru lämnar inga garantier i fråga om webbplatsens funktion eller tillgänglighet.

Inte heller garanterar Mitru att den information som hålls tillgänglig på webbplatsen är korrekt eller fullständig. Detta gäller information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden som annan information som tillhandahålls på webbplatsen. Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbplatsens utnyttjande eller information som webbplatsen tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.

7. ANVÄNDNING OCH HANTERING AV COOKIES

Här kan du läsa om hur vi använder cookies.

8. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vi värnar om att skydda dig och dina personliga uppgifter och tar vårt ansvar på största allvar. Mitru behandlar endast personuppgifter i enlighet med tillämplig lag. För mer information om varför och hur vi behandlar dina Personuppgifter samt beskrivning av din rätt att granska, ändra och radera dina personuppgifter, läs vår Integritetspolicy.

9. SÄKERHET PÅ WEBBPLATSEN

Information om dina kredit- eller betalkortsnummer, giltighetstid samt faktura- och leveransadresser som du tillhandahåller i samband med transaktioner kan komma att användas. Antingen av Mitru eller av andra på våra vägnar, för att behandla transaktionen. Informationen kommer att sparas på en säker server och vara krypterad och kan komma att användas av oss för att underlätta och personifiera framtida transaktioner med dig. Även om Mitru vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera säkerheten för informationen som du lämnar ut när du är uppkopplad.

bottom of page