Supportvillkor

Kundtjänst

Genom att du godkänner våra villkor och priser i samband med felanmälan förbinder du dig att betala om serviceärendet som du fel anmäler inte täcks av garanti eller redan omfattas av ett befintligt serviceavtal.

Följande debitering gäller beroende på vilken prioritetsgrad du har valt i samband med anmälan till oss. Debitering avser påbörjat ärende och är bindande om vi har hunnit påbörja hantering och felsökning.

 

Ej brådskande, inom 30 dagar och/eller i mån av tid – Startavgift om 500 SEK per påbörjat ärende. Debitering sker därefter löpande med 900 SEK/timme.

 

Normalt, inom 7 arbetsdagar – Startavgift om 2.500 SEK debiteras per ärende, därefter tillkommer 1.250 SEK/timme.

 

Brådskande, 24 h på vardagar mellan kl.08.00-17.00 – Startavgift om 5.000 SEK debiteras per ärende, därefter tillkommer 1.500 SEK/timme.

 

Akut, inom 8 h alla dagar (förutom lördagar) – Startavgift om 10.000 SEK debiteras per ärende, därefter tillkommer 2.000 SEK/timme.

kontor_logo.jpg