top of page

Kvalitet

OP sal-ritning
OR doors.jpg

Kvalitet är en grundläggande värdering på Mitru, vi leder och förbättrar verksamheten på ett systematiskt och tydligt sätt.

 

Vårt fokus på kvalitet skapar robusta och säkra processer, ett levande och lärande förbättringsarbete, engagerade medarbetare och nöjda kunder. Mitrus kvalitetsmål tar sin avstamp i ISO 9001:s principer för kvalitetsledning.

Kirurgiskt tvättställ
bottom of page