Integrations- och styrsystem

Integrationssystem

Vi erbjuder marknadens mest moderna, omfattande och flexibla integrations- och styrsystem med funktioner som väljs utifrån de behov som finns i ditt projekt.

Integrationssystemet kan inkludera funktioner för antingen fastighetsstyrning, MT-styrning, eller både och.

Integrationssystemet funktioner för fastighetsstyrning kan innefatta styrning och larm för ventilation, gas, elektriska signaler, belysning, dörrar, mörkläggning, brandlarm, UPS, telefoni etc.

Integrationssystemet kan även inkludera MT-styrning där videodistribution, videokonferenser, styrning av operationslampor, styrning av operationsbord etc. finns med som funktioner.  

Systemet är framtidssäkert och bygger på en arkitektur som gör det enkelt att välja till funktioner utifrån dina behov.

Integrationssystem