Bårhus & laboratorier -

 

produkter & lösningar

Kirurg

Komplett transportsystem för snabb och säker transport av kroppar. 

Kylsystem för bårhus för kroppar i olika storlekar.

Patologi- och laboratorieutrustning inkluderar bord för beredning av vävnader (histopatologi), grovstationer för användning av formalin eller bord för blekning.

Det första integrationssystemet för patologi laboratorier och obduktionsrum

Vårt sortiment inkluderar även Our program also comprises tables for washing and dressing bodies, very well developed section of our range of products.

Komplett transportsystem för snabb och säker transport av kroppar. 

Vi levererar alla olika typer av laboratoriemöbler.